Ort:
Kundtyp:

test.

Välj Ort

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt med tjänster i din närhet behöver du fylla i den gula boxen på toppen av rutan med din närmaste ort och om du jobbar för företag eller är privatperson.

 

Andra Regioner

BDX Miljö har tjänster som inte finns i alla regioner, titta gärna igenom vår globala lista för att få se vad vi mer kan erbjuda dig.

 

Tjänst hos BDX Miljö: Industrisanering

Industrisanering

Luleå, Kalix, Boden, Gällivare, Kiruna
Tjänst hos BDX Miljö: Relining

Relining

Luleå, Gällivare, Kiruna
Tjänst hos BDX Miljö: Rörinspektion

Rörinspektion

Luleå, Gällivare, Kiruna
Tjänst hos BDX Miljö: Torrsug

Torrsug

Luleå, Boden, Gällivare, Kiruna
Tjänst hos BDX Miljö: Spolbuss

Spolbuss

Luleå, Kalix, Boden, Gällivare, Kiruna
Tjänst hos BDX Miljö: ADR-klassade fordon

ADR-klassade fordon

Luleå, Kalix, Boden, Gällivare, Kiruna
Tjänst hos BDX Miljö: Avvattningsbil

Avvattningsbil

Luleå, Kalix, Boden, Gällivare, Kiruna
Tjänst hos BDX Miljö: Kombispolbil

Kombispolbil

Luleå, Kalix, Boden, Gällivare, Kiruna
Tjänst hos BDX Miljö: Miljösanering

Miljösanering

Luleå, Kalix, Boden, Gällivare, Kiruna
Tjänst hos BDX Miljö: Containeruthyrning

Containeruthyrning

Luleå, Kalix, Boden, Gällivare
Tjänst hos BDX Miljö: Avfall, återvinning och miljöstationer

Avfall, återvinning och miljöstationer

Luleå, Kalix, Boden, Gällivare
Tjänst hos BDX Miljö: Renhållningstjänster

Renhållningstjänster

Kalix, Boden, Gällivare

Vi tillhandahåller rengöringstjänster inom tung industri.

En ren industrilokal bidrar till en effektivare verksamhet genom bättre arbetsmiljö, minimerade hälsorisker, förebygger brandrisker och reducerar kostsamma driftstopp. Inför en besiktning, underhåll eller reparation kan maskiner och maskindelar behöva rengöras.

För olika situationer använder vi våra bilar med högtrycksaggregat utrustade med ånga, varmt eller kallt vatten, ibland kombinerat med olika lösningsmedel. Tvättvattnet tar vi hand om med våra sugbilar och transporterar till godkänd mottagningsanläggning. Vi rengör även andra ytor så som golv, väggar och tak inom så väl industri som ute hos mindre kunder.

BDX Miljös rengöringstjänster lämpar sig även mycket väl som komplement till manuell bilning/ förebyggande underhåll av produktionsutrustning, vi anpassar alltid produktionsutrustning till kundens behov, vi tar ansvar för slutresultatet och bidrar till en förbättrad produktion genom att färre driftstörningar uppstår mellan stopp och att driften helt enkelt fungerar bättre vid rätt utfört underhåll.

Tillgänglig utrustning i urval:

 • 800 bar med hetvatten
 • 1500 bar pump
 • 3000 bar pump
 • 360 pump
 • Aquamat/ spolrobot
 • RDM robot

Kontakt:

Luleå:
  Tel: 0980-754 38
Kalix:
  Tel: 0980-754 38
Boden:
  Tel: 0980-754 38
Gällivare:
  Tel: 0980-754 38
Kiruna:
  Tel: 0980-754 38

BDX Miljö utför relining i såväl markförlagda rör samt i fastigheter. Vi infodrar rören med en strumpa. Denna teknik vi använder är ett självbärande system, som är av högsta kvalitet och åldringsbeständighet på minst 50 år.

”Med RISE CR 072 så blir materialet P-märkt. En P-märkt byggprodukt ger fastighetsägaren en trygghet i sitt val av produkt”

Kontakt:

Luleå:
  Tel: 070-231 18 21
Gällivare:
  Tel: 0980-754 38
Kiruna:
  Tel: 0980-754 38
 • nybesiktning/slutbesiktning
 • återkommande stopp
 • förebyggande
 • lokalisering av ledningar

BDX Miljö utför rörinspektion/TV-inspektion med en inspektionsbuss enligt P-93. Inspektioner sker med den senaste tekniken samt klarar rör i storlek 40-1500 mm.

Har du drabbats av återkommande problem med dina rörledningar, kan BDX Miljö utföra en rörinspektion av ditt system. Problemet kan bero på sättningar, ansamlingar av material, rötter, dåligt fall, rörbrott etc. Med hjälp av en kamera som anpassas efter rörets dimension går vi in och filmar och vi kan därmed se vilka insatser som behöver sättas in.

En rörinspektion föregås oftast av en högtrycksspolning av ledningssystemet och ibland också slamsugning, för att kunna komma åt och se var problemet finns. Kamerautrustningen filmar i 360 graders vinkel. Efter att vi utfört inspektionen, får du en USB-sticka med filmen och ett protokoll.

När ska man använda sig av TV-inspektion:

 • Återkommande stopp i ledningar
 • Förebyggande
 • Felsökning
 • Besiktning av funktion
 • Slutbesiktning

Vi är medlemmar i Sveriges TV-inspektionsföretag, STVF.

Kontakt:

Luleå:
  Tel: 070-231 18 21
Gällivare:
  Tel: 0980-754 38
Kiruna:
  Tel: 0980-754 38

BDX Miljö utför alla typer av torrsugningsuppdrag, även i säkerhetsklassade miljöer.

 • Industrisanering – rengöringstjänster inom tung industri.
 • Högtryck – vattenbilning, vattenblästring, samt spolning av större ledningar t.ex. kulvertar
 • Isblästring – torrisblästring för rengöring av byggnadsdelar, maskiner, och mindre detaljer
 • Klottersanering – olika metoder, bland annat vår patenterade mjukblästermetod. Även rengöring av nedsmutsade fasader, färgborttagning och förebyggande klotterskydd.

Kontakt:

Luleå:
  Tel: 070-231 18 21
Boden:
  Tel: 070-231 18 21
Gällivare:
  Tel: 0970-777 06
Kiruna:
  Tel: 0980-754 37

Spolbussen har ett spolaggregat, med en vattentank på ca 1000 liter och är utmärkt till spolning i fastigheter. Spolbussen har högt tryck men lågt vattenflöde. I Spolbussen kan vatten värmas upp till 100 grader. Dessa bussar fungerar även utmärkt att högtryckstvätta med vid t.ex. klottersanering eller fettsanering.

Kontakt:

Luleå:
  Tel: 070-231 18 21
Kalix:
  Tel: 0923-668 04
Boden:
  Tel: 070-231 18 21
Gällivare:
  Tel: 0970-777 06
Kiruna:
  Tel: 0980-754 37

Med våra ADR-utrustade fordon kan vi hjälpa till med transport av farligt gods i tank, till exempel brandfarliga, sura, basiska och andra miljöfarliga ämnen.

Kontakt:

Luleå:
  Tel: 070-231 18 21
Kalix:
  Tel: 0923-668 04
Boden:
  Tel: 070-231 18 21
Gällivare:
  Tel: 0980-754 37
Kiruna:
  Tel: 0980-754 37

En slambil som suger upp latrin för att sedan separera fastmaterial och vatten, vattnet skickas sedan tillbaka till brunnen. Detta för att minimera transporten av vatten. Lämpligt för tömning av trekammarbrunnar och reningsverk.

Kontakt:

Luleå:
Kalix:
Boden:
Gällivare:
  Tel: 0970-777 06
Kiruna:

De flesta av våra våtsugar är så kallade kombibilar vilket innebär att de kan suga upp olika ämnen, så som vatten, latrin, olika typer av olja, etc. Kombibilarna kan även spola vatten med högt tryck, vilket är ett effektivt sätt att rengöra rör av olika typer.

Kontakt:

Luleå:
  Tel: 070-231 18 21
Kalix:
  Tel: 0923-668 04
Boden:
  Tel: 070-231 18 21
Gällivare:
  Tel: 0970-777 06
Kiruna:
  Tel: 0980-754 37

BDX Miljös verksamhet omfattar även sanering av mark efter t.ex. ett oljeutsläpp.

Vi upprättar saneringsplaner för området som ska saneras – i samråd med myndigheter och kommuner.

Förorenat avfall slutbehandlas enligt gällande regler, lagar och förordningar. All personal är utbildad i arbetsmiljö- och miljöfrågor och har nödvändig skyddsutrustning för att sanering ska kunna ske på ett säkert sätt.

Luleå och Boden: 0920-26 26 12
Gällivare: 0970-777 17
eller 0970-777 06, miljo@bdx.se
Kalix: 0923-668 00

Kontakt:

Luleå:
  Tel: 070-231 18 21
Kalix:
  Tel: 0923-668 04
Boden:
  Tel: 070-231 18 21
Gällivare:
  Tel: 0980-754 38
Kiruna:
  Tel: 0980-754 38

BDX har container som passar för alla behov, både för företag och privat bruk. Vi hyr ut öppna och täckta container i ett flertal storlekar och för olika ändamål. Containers kan hyras vid enstaka tillfällen eller för längre avtal.

När containern är fylld, hämtar vi avfallet för vidare behandling, sortering och deponi om så önskas. Vi kan ta emot och behandla de flesta typer av avfall.

Pris och storlek kan variera beroende på ort.

Kontakta oss för mer information:

Vi nås via telefonnummer nedan eller via vårt växelnummer 0920-23 91 30 samt via mail på miljo@bdx.se (vi svarar så snabbt som möjligt).

Kontakt:

Luleå:
  Tel: 0920-26 26 42
Kalix:
  Tel: 0923-668 04
Boden:
  Tel: 0920-26 26 42
Gällivare:
  Tel: 0970-777 17

BDX tar hand om allt från förebyggande planering till slutlig behandling. Vi samarbetar med andra aktörer i branschen för att kunna erbjuda en avfallshantering som är anpassad för varje kunds unika förutsättningar. BDX erbjuder mottagning av schaktmassor samt jordar, mer info hittar du på respektive anläggning.

Vi erbjuder:

 • Avfallsanläggningar för farligt avfall och icke farligt avfall
 • Myndighetskontakter
 • Uppdatering i aktuell lagstiftning
 • Avfallstransporter
 • Containeruthyrning
 • Avfallsplanering
 • Mottagning, provtagning och klassificering av jordar samt förorenade avfallsfraktioner.

Kontakt:

Luleå:
  Tel: 070 568 81 30
Kalix:
  Tel: 0923-668 04
Boden:
  Tel: 070 568 81 30
Gällivare:
  Tel: 0970-777 17

BDX erbjuder renhållningstjänster för kommunal renhållning och fastighetsnära insamling av avfall. BDX har lång erfarenhet av alla former av renhållningstjänster till exempel:

 • Planering och genomförande för utdelning av kompostpåsar
 • Planering av miljöhus
 • Arbetsmiljö i ditt miljöhus
 • Optimera sortering av avfall
 • Avfallskärl samt insamlingslösningar
 • Konsultation för uppbyggnad och genomförande av renhållningssystem
 • Uppbyggnad och genomförande av återbruksinsamling
 • Drift och underhåll av återvinningscentraler
 • Projektering och genomförande av bemanningsfria återvinningscentraler

 

Luleå och Boden: 0920-26 26 12
Gällivare: 0970-777 17
eller 0970-777 06, miljo@bdx.se
Kalix: 0923-668 00

Kontakt:

Kalix:
  Tel: 0923-668 04
Boden:
  Tel: 070 568 81 30
Gällivare:
  Tel: 0970-777 06

tet

test 2

Praesent viverra imperdiet ipsum ac cursus. Suspendisse placerat, risus ac gravida porttitor, nulla dui scelerisque lorem, sed tincidunt purus tellus et justo. Nullam vel vestibulum lacus. Nunc vitae dapibus est. Fusce vel fringilla libero. Vivamus lacinia blandit sapien, at rutrum enim cursus nec. Curabitur viverra sagittis tristique. Proin et efficitur magna. Aliquam cursus euismod lacus, eu volutpat elit fringilla non. Donec metus mi, pharetra non justo.